آخرین خبرها

خرید سگ دوبرمن توله های اصیل

خرید سگ دوبرمن توله های اصیل

خرید سگ .خرید توله های سگ نژاد دوبرمن توسط مجموعه لرد پت.خریدار توله های دوبرمن شما به صورت عمده هستیم به شرط اصالت وسلامت واینکه در شرایط بسیار مناسب پرورش داده شده باشند.اولین آموزشی که به سگ می دهید این باشد که در جای مشخصی که برایش مقرر داشته اید فروش سگ بخوابد.شاید فکر کنید فروش سگاین کار ظالمانه ای است کخرید سگ دوبرمن توله های اصیل ه در مورد سگ انجام می شود ولی در واقع سگ ها حیواناتی لانه دوست هستند. آنها از خوابیدن در لانه همیشگی شان لذت می برند. فروش سگنابراین سگ ها حیوانات قابل تربیت شدنی هستند، خرید سگ دوبرمن توله های اصیللانه ای راحت نزدیک منزل خانواده برایشان در نظر بگیرید. فروش سگ اگر در قفس یا جعبه ای نگهداری می کنید سعی کنید فروش سگنزدیک اتاق خواب صاحب و معلم سگ باشد. اگر سگ را مجبور کنید تا غیر از زمان خواب گله یا گروه خود بخوابد حیوان دچار سردرگمی و گیجی می شود و تصور می کند چیزی اشتباه است. تا زمانی که به سگ آموزش کاملی در مورد خوابیدن در لانه و جای خودش نداده اید، فروش سگاجازه ندهید سگ در رختخواب شما بخوابد. اگر یکبار سگ در رختخواب شما بخوابد خرید سگ دوبرمن توله های اصیل خرید سگ دوبرمن توله های اصیل دیگر خواباندن آنها در جا و لانه خودشان غیر ممکن می شود.خرید سگ دوبرمن توله های اصیل چندین بار در روز و هر بار برای چند دقیقه، سگ را تعلیم دهید که در لانه خودش دراز بکشد، به تدریج، زمانی که آنها در لانه صرف می کنند افزایش می یابد تا بالاخره سگ یاد می گیرد که شما می آیید و اجازه می دهید او از لانه اش خارج شود.درس اول: فرمان “گوش بده” از مهمترین و اولین دستوراتی است که سگ باید بیاموزد.کلمه “گوش بده” برای به دست آوردن توجه سگ به سمت شماست، اول این دستور را یاد بگیرد فروش سگسپس می توانید دستور بعدی را آموزش دهید.درس دوم این است که چگونه با در دست داشتن افسار سگ با او قدم بزنید.قدم زدن با سگ مهم است بویژه اگر حیاط و محوطه بازی در منزل ندارید. سگ باید بفهمد زمانی که از منزل خارج می شوید در حالی که افسار سگ در دستتان است از او انتظار چه رفتارهایی را دارید. فروش سگخرید سگ دوبرمن توله های اصیلفروش سگ

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *