آخرین خبرها

خرید سگ نژاد ساموید

خرید سگ نژاد ساموید

خرید توله های سگ نژاد ساموید توسط مجموعه لرد پت. توله های سگ نژاد سامویدی که اصیل بوده واز پدر و مادر وارداتی باشند و به موقع انگل زدایی و واکسینه شده باشند را به صورت تعداد خریداریم . درصورت داشتن چنین توله هایی با این مجموعه تماس بگیرید .و یا با شماره ۰۹۲۱۵۵۹۸۰۸۱ واز طریق لاین یا وات ساپ عکس توله های خود را ارسال نمایید.در حدود ۲۰ سال پیش  دریافتند که با روشهای عملی و نظری علوم مختلف روانشناسی میتوان به شیوهای برای درمان اختلالات رفتاری حیوانات دست یافت. در این رابطه نظریهها و آزمایشهای بسیاری در طول ۲۰ سال اخیر مورد پژوهش قرار گرفتهاند ولی تاکنون ارتباط آنها با صاحبان حیوانات خانگی کشف نشده است.
بیشتر تحقیقات مفید صورت گرفته با استفاده از نظریه آموزش بوده است. این نظریه مجموعهای از روشهای واقعاً متفاوتی میباشد که همگی تجربی بوده و هدفش تشریح چگونگی آموزش و بدست آوردن الگوهای رفتاری در موجودات زنده از جمله انسان میباشد. روانشناسانی که در دهههای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ روی این زمینه کار میکردند به دنبال اثبات اعتباری همانند علوم فیزیکی برای روانشناسی به عنوان یک علم بودند. آنها اعتقاد داشتند که مطالعه روی نکات قابل لمس و مشاهده دادههای سخت (hard data)، بیشترین اهمیت را دارد و فرایند تفکر و ذهن را چون غیر قابل اندازهگیری و قیاس بود، امری پیچیده میدانستند و بنابراین خود را تنها به مطالعه روی رفتارها و کنشها محدود ساختند. با در نظر گرفتن این عقیده محققینی که زمینه تحقیقاتشان روی حیوانات است امتیازات بیشتری نسبت به محققین انسانی دارند. رفتارهای حیوانات روی همرفته از پیچیدگی کمتری برخوردار است و آسانتر میتوان بر جنبههای مختلف زندگی آنها نظارت و کنترل داشت. به این ترتیب هزاران حیوان از گونههای مختلف تحت انجام آزمایشهای گوناگون آموزش و یادگیری (Learning experiment) قرار گرفتند که احتمالاً پد شده به این حیوانات و اخلاقی بودن این آزمایشها، که شامل تعدادی از آزمایشهای این کتاب هم میشود، مشخص نمیباشد و قابل ذکر نیست. با این حال بیتوجه بودن و انکار نتایج بدست آمده از این آزمایشها تنها به همین دلیل کاری احمقانه است. به ویژه اینکه حاصل این آزمایشها امروزه برای زندگی حیوانات بسیار سودمند بوده است.
این بخش از نظریه (یادگیری) که بر مبنای تحقیق روی حیوانات شکل گرفت. از همان ابتدای شکلگیری، در حوزههای (روانشناسی) انسانی کاربرد بسیاری پیدا کرد و در دهه ۱۹۵۰ ارتباط آن در درمان تعدادی از ناهنجاریهای روانی در دستور کار قرار گرفت و این موضوع در درمان بعضی بیماریها مورد پذیرش قرار گرفت؛ اگر بیماران روانی بتوانند بیاموزند که خود را درگیر رفتارهای غیرطبیعی خود نسازند و به صرف همین واقعیت ماهیتاً درمان آنها ممکن خواهد بود. اگر یک بیمار گذر هراس۹ بتواند بیاموزد که از خانه خارج شود و به بیرون برود یا به فردی مبدل پوش۱۰ بتوان آموخت که لباسهای زنانه بر تن نکند احتمال درمان بیماری آنها بالا خواهد بود و به این ترتیب با درمان نشانهها اختلال درمان خواهند شد. عملکرد رفتار درمانی که خود مجموعهای از روشهای درمانی بر پایه این نظریه است در درمان بسیاری از ناراحتیهای روانی که تا آن موقع درمانی نداشتند بسیار موفقیتآمیز بود و شاید بیشتر اختلالاتی که با استفاده از این روش درمان شد ترسهای مونوسیمپتوماتیک بیمارانی که از نظر سایر ویژگیهای شخصیتی سالم هستند، باشد. ادامه این موفقیتها در دهه ۱۹۶۰ موجی از تشویقها و حمایتها را برای این روش درمانی در پی داشت ولی ادامه این کار در پی کشف فرایندهای ذهنی بیماران توسط (روان) درمانگران در دهه ۱۹۷۰ کاهش یافت. در فرایند ذهنی، توانایی بیمار به بازتاب و واکنش به اعمال خود به صورت سمبولسازی و استفاده از چیزی به عنوان نماد چیزی دیگر، اغلب موجب بیاطلاعی آنها نسبت به معنی کارهای قابل مشاهده خودشان میشود. بنابراین یک بیمار گذر هراس ممکن است نسبت به چیزهایی مانند خیابان و فضاهای باز، بیشتر از تنهایی و ساختارهایی که نماینده این چیزها هستند بترسد. به همین ترتیب بیماری در یک فرد مبدل پوش متمایل به لباسهای زنانه ممکن است به شکل اختلال در ایجاد ارتباط با سایر انسانها بروز کندهمزمان در همین دوران رفتارشناسان حیوانات مستقلاً به کاربردهای بلقوه رفتار درمانی در گونههایی که این عمل برای اولین در آنها اجرا شد پی بردند و همانطور که انتظار میرفت این روش در حیوانات بیشتر از انسانها اجرا شد و توسعه یافت.
فرایند شناخت در حیوانات نسبت به انسانها پیچیدگی کمتری دارد. فکر آنها مشغول اتفاقات گذشته نمیشود و دغدغه آینده ندارند و از همه مهمتر آنها فاقد تفکر سمبولیک هستند.فرایند شناختی حیوانات بیشتر تحت تأثیر شرایط و زمان حال است. بنابراین اگر سگی از چیزی هراسدارد باید نوع آن مشخص شود، مثلاً صدای تفنگ، یا اگر سگی رفتار جنسی غیر متعارف دارد، نوع رفتار باید مشخص شود. برای مثال پریدن روی کوسن کاناپه و مبلمان. حسن این مسئله آن است که در حیوانات این عوارض تنها ناشی از یک پاسخ اکتسابی و آموخته شده در برابر یک محرک ناشناخته است و برخورد با آن نسبتاً آسانتر از بیماریهای انسان است، در انسان این رفتارها میتواند علائم یک ترس ریشهدار و گستردهتر باشد یا ریشه در اختلالات شخصیتی عمیق داشته باشد.دنیایی وسیع در پشت پرده روانشناسی سگ نهفته است که ما توانستیم گوشه ای از آن را در اختیار شما دوستان عزیز بگذاریم

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *