آخرین خبرها

خرید سگ چاو چاو یا چو چو زبان آبی توله های دو تا پنج ماهه وارداتی و پرورشی اصیل

خرید سگ چاو چاو یا چو چو زبان آبی

خرید سگ . سگ خرید سگ فروش سگ .خریدار توله های وارداتی و پرورشی سگ نژاد چاو چاو یا چو چوی اصیل شما هستیم به تعداد . خریدار حیوانهایی هستیم که سن آنها بین دو تا پنج ماهه بوده و از مولدین فوق العاده وارداتی و پرورشی باشند. و امور دامپزشکی آنها به موقع و کامل انجام شده باشد. در صورت تمایل به فروش با شماره ۰۹۰۲۷۱۱۱۰۳۰ تماس بگیرین و عکس حیوانات و مولدین را با شماره ۰۹۲۱۵۵۹۸۰۸۱ از طریق تلگرام بفرستید.خرید سگ چاو چاو یا چو چو زبان آبی.سگ خرید سگ فروش سگ .محل تعلیم این درس باید در کنار دیوار و یا نرده باغ و امثال آن انتخاب گردد. زنجیر سگ را که قبلا زنجیر و قلاده شده است بایستی با دست راست محکم گرفت و با دست چپ سگ را به راه رفتن هدایت کرد. سگ باید در طرف چپ مربی و طرف راست دیوار و یا نرده قرار گیرد خرید سگ بطوریکه حیوان مابین مربی و دیوار با فاصله نسبتا کم واقع گردد  دیوار و یا نرده باغ مانع از آن میشود خرید سگ که حیوان به طرف چپ منحرف گردد  و در این حالت و موقعیت سگ باید طوری قرار گیرد که فقط سرو گردنش جلوتر از مربی واقع شود.خرید سگ چاو چاو یا چو چو زبان آبی.سگ خرید سگ فروش سگ .تمرین این درس باید بقدری ادامه یابد که سگ بفرمان قدم رو بدون درنگ شروع به رفتن نموده و بمحض شنیدن فرمان بایست از حرکت باز ایستد و چنانچه از عهده انجام این درس بخوبی بر آمد بایستی تمرین را مدتی در محل آزاد و بدون مانع  انجام داد و سپس به تدریج مدتی هم بدون زنجیر با او تمرین نمود.خرید سگ چاو چاو یا چو چو زبان آبی.سگ خرید سگ فروش سگ.

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *