آخرین خبرها

فروش توله سگ پیت بال تریر های فوق العاده اصیل از مولدین وارداتی

فروش توله سگ پیت بال تریر

فروش توله سگ پیت بال تریر رنگ قهوه ای اصیل ۵۰ روزه گوشها بسیار تمییز جراحی شده و از پدر و مادر اصیل میباشد.وانگل زدایی و واکسینه شده وجنسیتش ماده است.بافت های حیوان حاوی مقادیرنسبتا زیادی ازپروتئین می باشد لذا سگ جهت زنده ماندن ورشد به پروتئین مناسب نیازدارد. سگ فروش سگ خرید سگ درغیراینصورت حیوان لاغرو ضعیف با موهای ژولیده. شکننده وتیره وتارخواهد بود و اغلب دچارریزش مو می باشد.فروش توله سگ پیت بال تریر  توانایی سگها جهت هضم پروتئین متفاوت می باشد. اگرچه سگها ۹۵-۹۰% پروتئین گوشت تازه وضمائم غذایی را جذب می کنند اما تنها ۸۰- ۶۰% پروتئین گیاهی برای آنها قابل هضم است. زیادی پروتئین گیاهی باعث دل درد یا اسهال می گردد. سگ فروش سگ خرید سگ لذا هرگزسعی نکنید سگ فروش سگ خرید سگ  بطورناگهانی جیره غذایی حیوان را به غذاهای گیاهی تغییردهید. با توجه به اینکه مقدارگوشت مصرفی درتهیه غذای سگ یکسان نیست نمی توان مقدار گوشت مورد احتیاج برای مصرف سگهای دارای وزنهای مختلف رامعین ومشخص کرد سگ فروش سگ خرید سگ  ولی با توجه به جثه حیوان   سگ فروش سگ خرید سگهایی که وزن آنها کمتراز۱۰ کیلوگرم باشد حداقل روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰گرم گوشت درغذا آنها ضروری است. برای سگهایی که وزن آنها بالاتراز ۱۰ کیلوگرم باشد مصرف ۵۰۰ گرم گوشت درتغذیه آنها ضروری است.چربی ها درجیره غذایی به شکل واحدهای ساختمانی اسیدهای چرب وجود دارند که تعدادی ازآنها برای سگها ضروری می باشند. سگ فروش سگ خرید سگ کمبود اسیدهای چرب باعث خارش وخشکی پوست. زبرشدن موها وتولید شوره می گردد. سگ فروش سگ خرید سگ عفونت گوش. سگ فروش سگ خرید سگ کری واختلالات عصبی مثل اضطراب. ترس وعصبانی بودن ازعوارض دیگرکمبود چربی می باشند. گذشته ازآن که چربی ها جهت فرایندهای متابولیک بدن ضروری می باشند بعنوان منبع انرژی نیزبرای سگها مطرح هستند. چربی ها ۱۰۰% برای سگها قابل هضم هستند سگ فروش سگ خرید سگ وموجب خوش طعم شدن غذای آنها نیزمی گردند. سگ فروش سگ خرید سگ ازاینرو مصرف روغن زیتون که درحقیقت یک منبع بسیارخوب ازویتامین ها است درغذای سگ توصیه می شود.کربوهیدراتها شامل مواد قندی ونشاسته می باشند. سگها می توانند مقدارزیادی ازانرژی موردنیازخود را ازکربوهیدراتهای موجود دربرخی غذاها تامین نمایند. مقادیرزیادی کربوهیدرات درگندم . جو. ذرت. سیب زمینی. برنج وهویج پخته وجود دارد. نان نیزبعنوان یکی ازمنابع کربوهیدرات قابل توجه می باشد. سگ فروش سگ خرید سگ ها براحتی مواد قندی مثل شکر. نشاسته. گلوکز. ساکاروز ولاکتوز را هضم می کنند. اما هضم قندشیر(لاکتوز) برای برخی ازآنها امکان پذیرنیست لذا دادن مقدارزیادی شیربه این سگها موجب اسهال می گردد. متاسفانه به غلط شایع گردیده است که دادن شیرینی به سگ موجب کوری آن می گردد لذا این تکذیب می شود اما ازدادن شیرینی وقند زیاد به سگ بخصوص سگهای پیرو حیوانات دیابتی خودداری کنید.این دستور غذایی بسیار مهم و موثر جهت اینکه بتوانید حیوانی سالم و سرزنده داشته باشید. سگ فروش سگ خرید سگ 

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *