آخرین خبرها

فروش توله های چاوچاو اصیل از مولدین وارداتی از لهستان و مولدین وارداتی از تایلند

فروش توله های چاوچاو

واردات و فروش سگ  انواع نژادهای سگ های نگهبان.فروش ویژه توله های چاوچاو نروماده ۵۰ روزه واکسینه شده به همراه سرتیفیکت و میکروچیپ با قیمتهای کم نظیرنژادی بسیار قدیمی از خانواده اشپیتز هاست . این نژاد ۲۰۰۰ سال قبل در چین پرورش یافته و تنها سگی است که زبانی سیاه رنگ دارد سگ.خشن، زبر، فروش توله های چاوچاو پرپشت، بهمراه پوششی متراکم و خشن در اطراف سر و گردن و دم .قدم زدن روزانه ضروری است فروش سگو موهای متراکم و زبرش نیاز به برس کشیدن منظم دارد.سگخفروش سگ خرید سگ صوصیات رفتاری فروش سگ:وفادار، بدون بوی بدن، که می تواند سگ نگهبان خوبی هم باشد و باید با آن رسگ فتار مهربان و آرام داشتغذا : متوسطبرس کشیدن : زیادنگهداری فروش سگ: متوسطتمرین فروش توله های چاوچاو  این نژاد ازکشورچین می باشدفروش توله های چاوچاو . چینی ها این سگ را برای نگهبانی وکشیدن گاری و فروش پوستش نگه می داشتند .سگ فروش سگ خرید سگ  قیافه ظاهری چوچو شبیه شیرمی باشد وی دارای موهای قرمز رنگ وپرپشتی است سگو مهمترین ویژگی آن زبان آبی رنگش است . فروش توله های  چاوچاو فروش سگ خرید سگ  نسبت به صاحب خود بسیار وفاداربوده و دوستی اش تا آخر عمردوام دارد .فروش سگ خرید سگ ین نژاد عادت به پارس کردن ندارد و اینکاررا خیلی به ندرت انجام می دهد .فروش سگ این حیوان خانگی دراصل برای افرادی که تحرک کمی دارند مناسب است .سگ فروش سگ خرید سگ  منتهی موهای حیوان مخصوصا درفصول گرم به شانه زدن مداوم نیازدارد .سری پهن و لخت، چشمانی تیره و بادامی، گوشهایی کوچک و نسبتاً گرد به نظر می رسد، سگ فروش سگ خرید سگ فروش توله های چاوچاو سینه ای پهن و عمیق و بدنی به هم فشرده، دمی برگشته به روی پشتچاوچاو معمولاً سگ با تربیتی است . اما گاهی اوقات حالت تدافعی دارد فروش توله های چاوچاو. سلطه گر ، جدی و مستقل است . نسبت به اعضای خانواده باوفا است و اصولاً فقط از یک نفر ( صاحبش) فرمانبرداری می کند. سگی حاکم و سلطه جو صاحبی حاکم می خواهد فروش سگ خرید سگ ! از چاوچاو توقع فرمانبرداری زیاد نداشته باشید سگ، او سگ لجوجی است که افکار خود را دنبال می کند . فروش سگ خرید سگ  آموزشها را به خوبی فرا می گیرد سگ چرا که سگ احمقی نیست اما در اغلب موارد باید سگعلت این فرمانها را بداند سگفروش توله های چاوچاو. بعضی ها معتقدند که نوع مو کوتاه آن فعالتر و باهوش تر از نوع مو بلند است .یکی از دلایل معروف بودن این نژاد زبان آبی – مشکی و پاهای عقبی صاف اوست که باعث خرامیدنش می شودفروش سگ خرید سگ پوشش خارجی چاوچاو دو نوع می باشدفروش سگ : یکی پوشش صاف و دیگری زبر و خشن  اما هرگز رنگ پوشش دو رنگ نمی باشد . گوشها گردسگ و کوچک است و در قسمت پشت سر دارای یال می باشد که به چاوچاو چهره ای شیر مانند می بخشد .سگ فروش سگ خرید سگ   بینی پهن و مشکی و سینه ای فراخ دارد فروش سگ خرید سگ  . دم آن پر پشت و پوشیده از موهای زبر است و آن را بصورت فر خورده نگاه می دارد .فروش سگ خرید سگ 

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *