آخرین خبرها

فروش سگ توله های روتوایلر دو ماهه از مولدین کم نظیر وارداتی از لهستان

فروش سگ توله های روتوایلر دو ماهه

فروش سگ .  فروش سگ توله های روتوایلر دو ماهه فروش توله های ۲ماهه روتوایلر انگل زدایی و واکسینه شده از مولدین وارداتی از کشور لهستان واکسیه و انگل زدایی شده و دارای میکروچیپ آماده فروش و ارسال به شهرستانها میباشند.با قیمت فوق العاده و تکرار نشدنی هر قلاده ۲میلیون و دویست هزار تومان هر ۵ قلاده نرفروش سگ توله های روتوایلر دو ماهه.روت وایلر به عنوان یکی از قدیمیترین نژادهای سگ در نظر گرفته میشود. سگ اصالت این سگها به رم باستان باز میگردد. سگهای خرید سگ  این نژاد به عنوان چوپان یا سورتمه کش مورد استفاده قرار گرفته اند. فروش سگ خرید سگ  توله های روتوایلر دو ماهه آنها با نیروی های نظامی رم در نواحی مرزهای آلپ از انسانها و گله ها محافظت مینمودند. این سگ خرید سگ  ها در ناحیه روت ویل به وجود آمده و با سگخرید سگ   های بومی ترکیب شده اند.فروش سگ  خرید سگ  امروزه وظیفه اصلی سگهای روت وایلر نگهبانی و هدایت گله ها و هم چنین دفاع از صاحب خود و اموال اوست.این سگ بسیار با هوش و آرام بوده و اعتماد به نفس قابل توجهی دارد. فروش سگ خرید سگ خانواده اهمیت قابل توجهی برای این سگ خرید سگ  دارد – آنها عاشق کودکان و مطیع بزرگسالان هستند. فروش سگ باید توجه شود که این نژاد بسیار به امنیت و مراقبت از خانواده اهمیت میدهد پس باید مراقب بود که این نوع خلق و خو از حد خود خارج نشود فروش سگ خرید سگ وله های روتوایلر خرید سگ  دو ماهه . فروش سگ خرید سگ توله های روتوایلر دو ماهه تربیت این سگ بسیار ساده است اما باید توجه داشت که تربیت راتو یلر ها باید از سن پایین صورت بگیرد.فروش سگ.روتوایلر احتیاج به ورزش فیزیکی روزانه در کنار تمرین های فکری دارد. راه پیمائی دویدن و بازی در محیط باز در کنار تمرین های آموزشی (فرامینی که آموزش دیده است)سگ را بسیار دوست دارد.سگفروش سگ.سگ فروش خرید سگ 

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *