آخرین خبرها

فروش سگ فرنچ بولداگ توله اصیل

فروش سگ فرنچ بولداگ توله اصیل

فروش توله های سگ نژاد فرنچ بولداگ وارداتی از اوکراین فوق العاده اصیل واکسینه و انگل زدایی شده و دارای پاسبورت و شناسنامه نر و ماده و در رنگهای سفید مشکی و مشکی و سفید تک خال آماده فروش میباشد.سالها پیش در یک کارخانه بزرگ در حاشیه شهر کار می کردم.من دربان کارخانه بودم و چهار دیواری مختصری آنجا داشتمفروش سگ فرنچ بولداگ توله اصیلسگ پیر و قوی هیکلی هم در آنجا زندگی می کرد که برای بودن در آن محیط خلوت و نا امن همراه مناسبی به نظر می رسید.فروش سگ سگ
من همیشه بخشی از ؛غذای خود فروش سگ  را با او سهیم می شدم و او من را از دزدان شب محافظت می کرد.تا آن روزی که آن سگ بیمار شد و به علت نا معلومی بدنش زخم بزرگی برداشته فروش سگ بودسگ.دامپزشک درمان او را بی اثر دانست و گفت که نگهداری او بسیار خطرناک است سگ و باید کشته شود.صاحب سگ نتوانست این کار را بکند و از من خواست که او را از ملک بیرون کنم تا در بیابان بمیرد.من او را بیرون کردم.ابتدا مقاومت می کرد فروش سگ ،ولی وقتی دید که من بر این کار اصرار دارم،رفت و هیچ نشانی از خود باقی نگذاشتسگتا اینکه روزی برگشت ،از سوراخ مخفی وارد شده(این راه اختصاصی او بود) بود،بدون آن زخم وحشتناک!!فروش سگ فرنچ بولداگ توله اصیلسگ فروش سگ فروش سگ فرنچ بولداگ توله اصیل
او زنده مانده بود برخلاف قوائد علمی،هیچ زخمی از آن زخم باقی نمانده بودسگ .نمی دانم چکار کرده یا غذای خود را از کجا فروش سگ فرنچ بولداگ توله اصیل تهیه کرده بود.اما فهمیده بود که چرا باید آنجا را ترک می کرد،و اکنون که بیماری و فروش سگ خطرناک نبود بازگشته بود.فروش سگ فرنچ بولداگ توله اصیلسگ فروش سگ 
در آن نزدیکی،چهار دیواری دیگری بود که نگهبان داشت.چند روز بعد از بازگشت سگ،آن نگهبان را دیدم و او چیزی گفت که به که تا عمق وجودم را لرزاند…….سگ او گفت در آن مدتی که سگ از آنجا رفته بود،هر شب می آمد پشت در و تا صبح نگهبانی می داد و صبح پیش از اینکه کسی متوجه حضورش شود از انجا میرفت…..هرشب!!
من نتوانستم از آن سکوت فروش سگ  بیابان چیزی بیاوزم.اما عشق و قدر شناسی آن سگ و بی کرانگی قلبش مرا در خود سگخرد کرد و فرو ریخت.و واقعا حتی از سگ نیز باید پند وفاداری گرفت. سگ فروش سگ 

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *