آخرین خبرها

فروش سگ کن کورسو توله های اصیل شجره دار وارداتی از کشور روسیه

فروش سگ کن کورسو توله های اصیل

فروش سگ .فروش توله های بسیار اصیل نژاد کن کرسو ۲/۵ ماهه انگل زدایی و واکسینه شده به همراه میکروچیپ و پاسپرت و تائیدیه سلامت دامپزشکان کشور روسیه از مولدین اصیل بارده خونی بالا هم اکنون در مجموعه لرد پت آماده فروش و ارسال میباشند.فروش سگ کن کورسو توله های اصیل کورسو سگی است با جثه متوسط، هیکل تنومند و محکم، قدرتمند با عضلاتی کشیده. این نژاد قدرت، استحکام و توانائیش را به رخ می کشد. طول بدن این نژاد بلندتر از ارتفاع آن است. دارای سینه فراخ، عضلات پهن و عمیق می باشد. فروش سگ خرید سگ کن کورسو توله های اصیل فروش سگ عرض عضلات باید تقریباً برابر با طول آنها باشد. فروش سگ خرید سگ  عمق عضلات بیش از ۵۰% می باشد. بدلیل عضلات پهن و پر، صورت کن کرسو  گرد و پر بنظر می رسد.سگ مجرای بینی (پوزه) تقریباً صاف است. فروش سگ  لبهای بالا، فک پائین را پوشش می دهد. نقطه پیشانی کاملاً مشهود و پوزه را از جمجمه جدا نموده است. گردن قوسی ملایم دارد، سگبیضی شکل، عضلانی و بسیار پرقدرت می باشد.فروش سگاو خودش را با زیرکی حرکت میدهد و امروزه به عنوان سگ نگهبان از جنوب ایتالیا به حساب می آیدسگمطمئنا کن کورسو در قرون وسطی سگ شناخته شده ای بوده و در آن زمان برای شکار خوک وحشی استفاده میشده استو همچنین سگی برای حفاظت ، جنگیدن و نگهبانی در مقابل خوک ها و نوعی گاو جنگی استفاده میشده استفروش سگ خرید سگ کن کورسو از شجاع ترین ، قوی ترین و سر سخت ترین حیوانات می باشد و برای نگهبانی بسیار شایسته استفروش سگ خرید سگ کن کورسو توله های اصیلفروش سگامروزه هم از این نژاد برای این اهداف استفاده میشود.فروش سگ کن کورسو توله های اصیلفروش سگفروش سگ خرید سگ

Check Also

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ نژاد پوینتر از مولدین وارداتی از اسکاتلند

فروش سگ و پیشفروش توله های سگ فروش سگ خرید سگ خرید و فروش سگ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *