آخرین خبرها

Tag Archives: بیماریهای شارپی

سگ شارپی توله های دو ماهه و سه ماهه وارداتی از لهستان از مولدین اصیل

سگ شارپی

سگ شارپی  سگ شارپی سگ شارپی  نژاد شارپِی  سگ فروش سگ خرید سگ س زرگ جثه ، سنگین وزن به همراه پوست چروک و سری بزرگ می باشد . این نژاد دارای سه سگ فروش سگ خرید سگ گی بنوع پوشش متفاوت است : سگ فروش سگ خرید سگ ۱- پوشش اسب مانند ۲- پوشش فرچه مانند ۳- پوشش زبر و زمخت سگ …

ادامه مطلب