آخرین خبرها

Tag Archives: خرید سگ اینگیلیش شپ داگ

سگ اینگیلیش شپ داگ

  سگ اینگیلیش شپ داگ پوشش : بسیار متراکم و پر مو همراه بافتی خشن و زبر سگ اینگیلیش شپ داگ.سگ فروش سگ خرید سگ  رنگ :سگ فروش سگ خرید سگ  پرده های مختلف قهوه ای خاکستری، آبی قابل قبول است .سگ اینگیلیش شپ داگسگ فروش سگ خرید سگ  خصوصیات : گوشهای کوچک ، چشمان با فاصله زیاد ، سری …

ادامه مطلب