آخرین خبرها

Tag Archives: خرید و فروش سگ جاپانیزاشپیتز

سگ جاپانیزاشپیتز

سگ جاپانیزاشپیتز نژاد اشپیتز ژاپنی سگفروش سگ این نژاد نسبت نزدیکی با اشپیتز آلمانی دارد و یکی از سگهای محبوب در کشور ژاپن است .سگ جاپانیزاشپیتزفروش سگ پوشش :فروش سگ صاف، زبر، است و لایه زیرین آن فری ضخیم و کوتاه دارد .سگ جاپانیزاشپیتزفروش سگ رنگ :سگ جاپانیزاشپیتزفروش سگ سفیدسگ جاپانیزاشپیتزفروش سگ خصوصیات ظاهری :فروش سگ سری متوسط ، چشمانی …

ادامه مطلب