آخرین خبرها

Tag Archives: سگ شیبا اینو تربیت

سگ شیبا اینو گوش های متوسط ایستاده دارند.دم شان پیچ خورده است

سگ شیبا اینو

سگ شیبا اینو  سگ شیبا اینو نژاد شیبا اینو سگ فروش سگ خرید سگ شیبا اینو نژادی باستانی و پرسابقه از ژاپن است . بازمانده ای است از سگ های ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح . کوچکترین نژاد از گروه اشپیتز هاست و معنای نامش نیز “سگ کوچولو” است .سگ فروش سگ خرید سگ پوشش :سگ فروش سگ خرید …

ادامه مطلب