آخرین خبرها

Tag Archives: واردات گربه سیبری

گربه سیبری

گربه سیبری گربه سیبری (Siberian cat) : این گربه جثه ای بزرگ دارد و قدرتمند است .اصالتا از روسیه است . به دلیل عدم وجود پروتئینی خاص در موی این گربه که منجر به آلرژی در برخی از انسان ها می گردد ، این گربه ها بهنرین گزینه برای افرادی اند که به گربه آلژی دارند. گربهء سیبری (Siberian cat) …

ادامه مطلب