آخرین خبرها

Tag Archives: آموزش کنترل ادرار سگ شیتزو تریر

آموزش سگ برای کنترل ادرار

آموزش سگ برای کنترل ادرار هرگاه سگ شما در جایی که قرار نیست را کثیف کرد همان موقع و فقط همان موقع او را به جای صحیح ببرید . ولی اگر او را بعد از اینکه کارش را انجام داد به محل مورد نظر شما ببرید یا حتی اورا تنبیه هم بکنید هیچ اثری نخواهد داشت در غیر این صورت …

ادامه مطلب