آخرین خبرها

Tag Archives: پانسیون سگ باست هوند

سگ باست هوند سگ شکاری و سگ نگهبان تربیت شده

basset_hound4

سگ باست هوند باسِت هوند نژاد باسِت هوند   سگهای نژاد باست بعلت دست وپای کوتاه وارتفاع کم بدنشان براحتی درزمینهای پرازگیاه وبیشه زارها قادربه دویدن وتعقیب شکارهستند. آنها دارای انواع مختلفی هستند که یکی ازمعروفترین شان باست می باشد که ازآمیزش این نژاد با سگهای شکاری آلمانی ازنوع حاصل شده است .سگ باست هوند این سگ دارای قدرت بویایی …

ادامه مطلب