تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانی

تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانی

تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانی

گاهی در مراجعات به کلینیکهای دامهای کوچک و …. از دامپزشکان خواسته میشود که سن سگ توسط وی مشخص شود . این امر در موارد قضایی ، واکسیناسیون یا در سگهای بی صاحب اهمیت بیشتری پیدا میکند . اگرچه تشخیص دقیق سن تقریبا غیر ممکن میباشد مخصوصا در سنین بالاتر ولی تخمین حدود آن امکان پذیر میباشد و در حیواناتی که خرید و فروش میشود ، تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانی همچنین در حیوانات بیماری که صاحب آن سن حیوان خود را نمی داند در تشخیص بیماری اهمیت زیادی دارد . امید است مطالب تهیه شده تا حدودی نیاز همکاران محترم در این خصوص را براورده نماید.تعیین سن درسگهاخرید سگ  فروش سگ

تشخیص سن از تغییرات زیر استفاده میشود:خرید سگ  فروش سگ

در تعیین سن سگ علاوه بر دندانها ، باید چهره و ظاهر سگ ، اخلاق و رفتار عمومی سگ ، خاکستری شدن موهای س و تغییرات چشم را نیز در نظر گرفت .خرید سگ  فروش سگ

بر اساس ساختمان ، سه نوع دندان در سگ وجود دارد :خرید سگ  فروش سگ

دندانهای آسیا خود شامل دندانهای پیش آسیا (premolar ) و آسیا ( molar ) می باشد .خرید سگ  فروش سگ

هر دندان شامل سه قسمت تاج ( dental crown ) که خارج از لثه قرار گرفته است ،ریشه ( Root ) که داخل لثه است و گردن ( Neak ) که بین این دو بخش در محل اتصال خط لثه قرار گرفته است ، میباشد . سگ و گربه diphydont هستندخرید سگ  فروش سگ

تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانی

تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانیخرید سگ  فروش سگ

در تشخیص سن معمولا از دندانهای پیش استفاده میشود . این دندانها بسته به موقعیتشان به سه نوع مرکزی ، میانی و کناری تقسیم میشوند . دندانهای پیش فک بالا با دندانهای پیش فک پایین مقداری اختلاف دارند . در فک بالا دندانهای پیش بلندتر بوده و هر دندان دارای سه زائده میباشد بطوریکه در کنار یک زائده اصلی و بزرگ دو زائده کوچک نیز وجود دارد که به دندان شکل زنبق میدهد . در فک پایین دندانها کوچکتر و دو زائدهای هستند .خرید سگ  فروش سگ

مثل دیگر حیوانات در سگ و گربه نیز ابتدا دندانهای شیری در می آید و سپس به وسیله دندانهای دائمی جایگزین میشود . دندانهای شیری کوچکتر و نوک تیز تر از دندانهای دائمی بوده و به رنگ سفید مایل به آبی بوده و شکل زنبقی آنها مشخص تر است .خرید سگ  فروش سگ

زمان بیرون آمدن دندانها با اندازه نژاد و طول عمر ارتباط بسیار نزدیک دارد. هرچه نژاد بزرگتر باشد طول عمر کوتاهتر و زمان بیرون آمدن دندانها زودتر میباشد . جنس و فصل تولد در زمان بیرون آمدن دندانها تاثیر داردخرید سگ  فروش سگ

تعیین سن درسگها

تعیین سن درسگهاخرید سگ  فروش سگ

توله سگ بدون دندان متولد شده ، در سه هفته اول زندگیش هیچ دندانی ندارد . در 4-3 هفتگی دندانهای شیری بیرون می آیند . ابتدا دندانهای نیش و بلافاصله دندانهای پیش که ابتدا در فک بالا و سپس در فک پایین در می آید . به طوری که در 6-3 هفتگی در هر نیم آرواره ، 3 پیش ، 1 نیش و 3 پیش آسیا از لثه ها بیرون میزند . بعد از 6 هفتگی تا زمان جایگزینی دندانهای دائمی ، دندانهای شیری از هم فاصله میگیرند و سطح آنها ساییده می شود در دندانهای شیری آسیا وجود نداردبنابراین فرمول دندانی به صورت 28= (3/3 Dp، 1/1 Dc، 3/3 Di) 2 میباشد .خرید سگ  فروش سگ

جایگزینی دندانهای پیش از 5/3 تا 4 ماهگی شروع میشود و در سن 5 گی کامل میشود اگر چه پیشهاسی کناری در این سن هنوز کامل نشده اند.(شکل 3 و 4 )خرید سگ  فروش سگ

دندانهای نیش در سن 5 تا 6 ماهگی جایگزین میشوند (شکل 5و 6 و 7) در این سن دندانهای شیری و دائمی با هم وجود دارند اما طولشان متفاوت است .خرید سگ  فروش سگ

سگی که به این صورت هر 2 تا نیش ( شیری و دائمی ) را دارد در سن 7-6 ماهگی میباشد (شکل 8 ) .در فک پایین نیشهای دائمی در سمت داخلی نیشهای شیری در می آیند اما در فک بالا در جلوی دندانهای شیری در می آیند. دندانهای پیش هم پشت دندانهای شیری در می آیند . دندانهای سگ در 8 ماهگی کامل میشود با کاهش خونرسانی دندانهای شیری پس از مدتی می افتد . فرمول دندانی دائمی سگ به این صورت است . 42= ( 3/2 M، 4/4P ، 1/1C ، 3/3I ) 2خرید سگ  فروش سگ

تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانیخرید سگ  فروش سگ

تا 6 ماهگی پیشهای دائمی از نظر بیرون آمدن کامل شده اند و رنگ آنها سفید چینی است و کوچکترین سایشی دیده نمی شود .

بعد از شش ماهکی تخمین براساس سایش دندانها است . چندان دقیق نبوده اما در سگهای نژاد بزرگ تقریبا تا 90 درصد دقیق است . سایش در سگهای کوچکی که دندانها روی هم قرار نمی گیرند اغلب اشتباه است . در 6 ماهگی سایش پیش های مرکزی (central ) فک پایینی شروع شده و در 18 ماهگی کامل میشود.خرید سگ  فروش سگ

از 5/1 سالگی تا 2 سالکی سایش پیشهای میانی (Medial ) فک پایین شروع شده ، در 5/2 سالگی کامل میشود (شکل 13 ).

بین 5/2 تا 3 سالگی سایش نوک پیشهای مرکزی فک بالایی شروع شده ، در 5/3 سالگی کامل میشود.خرید سگ  فروش سگ

در 5/3 تا 4 سالگی سایش نوک پیشهای میانی (Medial ) فک بالایی شروع شده ، در 5/4 سالگی کامل میشود.خرید سگ  فروش سگ

بین 5/4 تا 5 سالگی نوک پیشهای کناری (lateral ) فک پایینی شروع شده و در 5/5 ساگی کامل میشود . در این سن نیشها علائمی از سایش را نشان می دهندخرید سگ  فروش سگ

در شش سالگی گوشه های اصلی پیشهای کناری فک بالئی سائیده میشود اما اینها به نظم بقیه دندانها نیست در این سن هنوز سطح سایش دندانهای پیش میانی و کناری مربعی است . گاهی در این سن star زرد رنگ رویاین سطح سایش دیده میشود . در 7 سالگی پیشهای مرکزی central فک پایینی یک حالت بادامی پیدا می کنند چون از سمت فوقانی به سمت ریشه شروع به سایش میکنند که سطح فوقانی مایل و شیب دار می شودخرید سگ  فروش سگ

تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانیخرید سگ  فروش سگ

در 9-8 سالگی در پیشهای میانی (Medial) پایینی (شکل 20) و در 10-9 سالگی در پیش های مرکزی بالیی این حالت پیش می آید

12-10 سالگی پیشهای مرکزی پایینی می افتند و بعد هم پیشهای مرکزی بالایی . بقیه دندانهای پیش بین 16-12 سالگی و نیش بین 16 تا 20 ساگی می افتند .خرید سگ  فروش سگ

شرط سایش منظم دندانهای پیش این است که کاملا روی هم قرار گیرند.خرید سگ  فروش سگ

در سگها یی نظیر کولی ، داشهوند که فک پاینشان کوتاه و در نژادها یی مثل باکسر ، بولداگ فرانسوی و انگلیسی که فک بالا کوتاه است تشخیص سن متفاوت است .خرید سگ  فروش سگ

در نژادای بزرگ دندانها نرمتر از نژادهای کوچک بوده ، بنابراین زمانی که در نژادهای بزرگ تخمین سن میکنیم باید کمی انمها را جوانتر و در نژادای کوچکتر پیرتر از آنچه تخمین زده ایم در نظر بگیریم .خرید سگ  فروش سگ

سایش به رزیم غذایی هم بستگی دارد .خرید سگ  فروش سگ

سایر نشانه ها در تشخیص سنخرید سگ  فروش سگ

تگهای مهمخرید سگ  فروش سگ

 1. فروش سگ و پیشفروش توله های سگ
 2. فروش سگ خرید سگ  فروش سگ
 3. خرید سگ خرید سگ  فروش سگ
 4. خرید و فروش سگ خرید سگ  فروش سگ
 5. ویژگی سگهاخرید سگ  فروش سگ
 6. سگهای شکاریخرید سگ  فروش سگ
 7. سگهای خانگیخرید سگ  فروش سگ
 8. سگهای نگهبانخرید سگ  فروش سگ
 9. فروش توله سگ خرید سگ  فروش سگ
 10. قیمت های استثنایی سگخرید سگ  فروش سگ
 11. پکیج های آموزشیخرید سگ  فروش سگ
 12. تشخیص بیماری سگها خرید سگ  فروش سگ
 13. آموزش تربیت سگهاخرید سگ  فروش سگ
 14. فروش مواد غذایی سگخرید سگ  فروش سگ
 15. اکسسوری سگخرید سگ  فروش سگ
 16. لوازم مورد نیاز سگخرید سگ  فروش سگ
 17. قلاده سگ
 18. خرید سگ لابرادور رتریور اصیلخرید سگ  فروش سگ
 19. خرید سگ فروش سگ خرید سگ  فروش سگ
 20. توله های سگ نژاد سامویدخرید سگ  فروش سگ

کلمات کلیدیخرید سگ  فروش سگ

تعیین سن درسگها بر اساس تغییرات دندانیخرید سگ  فروش سگ

همچنین ببینید

آموزش سگ دوبرمن

آموزش سگ دوبرمن

آموزش سگ دوبرمن آموزش سگ دوبرمن برای تربیت های اولیه فقط چند کار ساده انجام دهید. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *