جلوگیری از پریدن سگ برای ابراز علاقه

جلوگیری از پریدن سگ برای ابراز علاقه

جلوگیری از پریدن سگ برای ابراز علاقه:سگها اغلب برای اظهارمحبت عادت دارند که به سروکول صاحب خود بپرند. مخصوصا موقعی که اگرچند دقیقه شخص را ندیده باشند دراین موقع با این عمل خود درحقیقت می خواهند ابرازمحبت بیشتری نموده باشند

1. درست مانند آنستکه انسان وقتی رفیق خود را مدتی ندیده است چطوربا دست به شانه اش می زند. این حیوان هم با پریدن به شانه ها وسروکول صاحبش خوشحالی خود را ازدیدن اوابرازمیدارد غافل ازاینکه با پنجه های آلوده وکثیفش لباس صاحب خود را کثیف وآلوده می نماید. برای جلوگیری ازاین عمل بایستی این عادت را ازحیوان دورنمود. فروش سگ خرید سگ

طریقه تعلیم اصولی و صحیح

آموزش اول : موقعی که سگهای نسبتا بزرگ جثه کاملا دوستانه به سروکول شخص می پرند واحیانا گونه انسان را می لیسند بایستی دریکجا ثابت ایستاد وبا کمال دقت واحتیاط سگ را به روی دوپای عقبش برگرداند وبموازات این عمل باید با آهنگ محکم گفت : اه اه وبا کمال احتیاط با کف دست اورا ازاین کارمنع نمود. حیوان تقصیری ندارد نمیداند که ناخن پنجه هایش تا چه حد انسان را ناراحت ولباسش را کثیف می کند. با تمرین این درس بتدریج احساس خواهد نمود که پرش اوبه سروکول صاحبش مورد رضایت نیست وکم کم این عمل را ترک خواهد نمود.فروش سگ خرید سگ

جلوگیری از پریدن سگ برای ابراز علاقه

 

آموزش دوم : موقعی که حیوان می خواهد بپرد درحالتی که زانوی پای راست را درمقابل اوبمنظور مانع ازپرش خم نمائید با کف دست اورا ازاین عمل بازدارید وبا صدای محکم بگوئید : اه اه .فروش سگ خرید سگ

طریقه سوم: طریقه سوم را معمولا برای سگهای کوچک جثه بکارمی برند وبایستی قبل ازاینکه سگ مجال پرش را پیدا کند دست را بسوی او درازنمود واورا نوازش داد باین طریق سگهای کوچک این عمل وعادت را به تدریج ترک خواهند نمود. فراموش نشود که درطریق تعلیم اول ودوم هردفعه با عمل نوازش تمرین خاتمه می پذیردفروش سگ خرید سگ

تگهای مهم

 1. فروش سگ و پیشفروش توله های سگ
 2. فروش سگ خرید سگ
 3. خرید سگ
 4. خرید و فروش سگ
 5. ویژگی سگها 
 6. فروش سگ خرید سگ
 7. سگهای شکاری 
 8. فروش سگ خرید سگ
 9. فروش سگ خرید سگ
 10. سگهای خانگی
 11. سگهای نگهبان
 12. فروش توله سگ
 13. قیمت های استثنایی سگ
 14. پکیج های آموزشی
 15. تشخیص بیماری سگها
 16. آموزش تربیت سگها
 17. فروش مواد غذایی سگ
 18. اکسسوری سگ
 19. لوازم مورد نیاز سگ
 20. قلاده سگ
 21. خرید سگ لابرادور رتریور اصیل
 22. خرید سگ فروش سگ
 23. توله های سگ نژاد ساموید

کلمات کلیدی

جلوگیری از پریدن سگ برای ابراز علاقه ، جلوگیری از پریدن سگ برای ابراز علاقه

همچنین ببینید

خرید سگ نژاد سرابی

خرید سگ نژاد سرابی

خرید سگ نژاد سرابی خرید سگ نژاد سرابی توله سگ و سگ های اصیل و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *