چگونه سگم را آرام کنم

چگونه سگم را آرام کنم

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎرس ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در ﺳﮓتان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻣﻮزشها ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ طﯽ زﻣﺎﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ دارد. ﺳﮓ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درک اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎرس ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﺑﻪ ﺳﮓ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺘﺎری را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کنید . ھﺮﭼﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎرس ﮐﺮدن ﺳﮓ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ این کار برای شما سخت تر خواهد بود.چگونه سگم را آرام کنم فروش سگ خرید سگ

روش آﻣﻮزش آرام کردن سگ فروش سگ خرید سگ

ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ آﻣﻮزش: ﻣﺘﻮﺳﻂ فروش سگ خرید سگ

زمان مورد نیاز برای تمرین : 10 الی 15 دقیقه و تکرار 2 بار در روز فروش سگ خرید سگ

کلمات انگلیسی کاربردی برای این فرمان: enough – quiet – hush فروش سگ خرید سگ

کلمات فارسی مناسب برای فرمان: هیس ، ساکت ، بسه فروش سگ خرید سگ

چگونه سگم را آرام کنم

روش اول فروش سگ خرید سگ

ھﺮ زﻣﺎن و در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ ﭘﺎرس ﮐﺮد ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ، سوت و یا هر صدای مشابهی نظر سگ را به سمت خود جلب کنید.در این زمان پارس سگ متوقف میشود و بلافاصله فرمان ساکت را با صدایی آرام بیان کنید و همزمان خوراکی تشویقی به سگ بدهید.

این کار را هر روز هنگام پارس کردن سگ تکرار کنید و سعی کنید که این آموزش طولانی نشود فروش سگ خرید سگ

روش دومفروش سگ خرید سگ

ﺑﺮای ﺳﮓ ھﺎی ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺳﺎل

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎرس اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﺳﮓ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﺖ را ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ ادا ، ﮐﺮده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺳﮓ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دم ﺑﯿﻦ ﭘﺎھﺎ و ﺧﻢ ﮐﺮدن ﮐﻤﺮ) ﺑﺎ اﺳﭙﺮی آﺑﭙﺎش آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﮓ اﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.فروش سگ خرید سگ

چگونگی جلوگیری از پارس سگ در خارج از منزلفروش سگ خرید سگ

سگ هایی که برای نگهبانی و گارد مورد استفاده قرار می گیرند، پارس مهمترین قسمت فعالیت آنها می باشد. هیچگاه نباید مانع پارس این گروه از سگ ها شد. پارس سگ نگهبان دلیلی برای ورود افراد و حیوانات غریبه و احساس خطر در محیط تحت کنترلشان می باشد. اما شما می توانید برای کم کردن پارس سگ های خارج از منزل از وسیله ای استفاده کنید که با ارسال سیگنال سبب کنترل پارس سگ می گردد.فروش سگ خرید سگ

برای جلوگیری از پارس سگهای آپارتمانی به روش زیر عمل کنید:فروش سگ خرید سگ

زمانی که سگتان با پارس کردن چیزی از شما خواست به آن ندهید بلکه از کلمه نه استفاده کرده و بعد از ساکت شدن مثلا در را برایش باز کنید و یا غذایی در اختیارش قرار دهید. در غیر این صورت سگ به این روش عادت کرده و به صورت مداوم پارس می کند.فروش سگ خرید سگ

و زمانی که سگ همچنان به پارس کردن ادامه داد ابتدا سگ را با قلادۀ کمری تحت کنترل داشته باشید ابتدا اسم سگ را محکم بیان کرده سپس کلمه نه را با قدرت و صدای بم تکرار نموده زمانی که بدن سگ در حالت ترس قرار گرفت (خم نمودن بدن) سپس با اسپری آبپاش آب را به صورت سگ اسپری کنید. توجه داشته باشید که سگ شما همیشه قلاده گردنی داشته باشد و از قلادۀ کمری فقط در زمان پیاده روی و کنترل سگ در زمان آموزش ها استفاده شود.فروش سگ خرید سگ

تگهای مهمخرید سگ  فروش سگ

 1. فروش سگ و پیشفروش توله های سگ
 2. فروش سگ فروش سگ خرید سگ
 3. خرید سگ فروش سگ خرید سگ
 4. خرید و فروش سگ فروش سگ خرید سگ
 5. ویژگی سگها فروش سگ خرید سگ
 6. سگهای شکاری فروش سگ خرید سگ
 7. سگهای خانگی فروش سگ خرید سگ
 8. سگهای نگهبان فروش سگ خرید سگ
 9. فروش توله سگ فروش سگ خرید سگ
 10. قیمت های استثنایی سگ فروش سگ خرید سگ
 11. پکیج های آموزشیخرید سگ  فروش سگ
 12. تشخیص بیماری سگهاخرید سگ  فروش سگ
 13. آموزش تربیت سگهاخرید سگ  فروش سگ
 14. فروش مواد غذایی سگخرید سگ  فروش سگ
 15. اکسسوری سگخرید سگ  فروش سگ
 16. لوازم مورد نیاز سگخرید سگ  فروش سگ
 17. قلاده سگخرید سگ  فروش سگ
 18. چگونه سگم را آرام کنمخرید سگ  فروش سگ
 19. خرید سگ فروش سگخرید سگ  فروش سگ
 20. توله های سگ نژاد سامویدخرید سگ  فروش سگ

کلمات کلیدی

چگونه سگم را آرام کنم ، چگونه سگم را آرام کنم ، چگونه سگم را آرام کنمخرید سگ  فروش سگ

همچنین ببینید

فروش سگ بیگل اصیل

فروش سگ بیگل اصیل

فروش سگ بیگل اصیل فروش سگ بیگل اصیل دارای شناسنامه از مجموعه لردپت آماده فروش و ارسال …

2 نظر

 1. فرخنده شفیعی

  با سلام .لطفا راهنمائی کنید
  سگ خانگی ما سه سال دارد سگ آرام و باهوشی است ازنوع شیتزو تریر است مشکل ما با این سگ این است هروقت مهمان وارد خانه می شود بسیار پارس می کند و به هیچ روشی ساکت نمی شود باید چکار کنیم تا آرام بگیرد .در واقع هروقت کسی زنگ در را می زند او شروع به پارس کردن می کند و به طرف در ورودی حمله ور می شود و تازمانی که مهمان در خانه است آرامش ندارد

  • این مساله به این دلیل هست که سگتون از شما حرف شنوی نداره
   طبق آموزشی که در سایت هست میتونید به مدت چند ماه با سگتون تمرین کنید
   نیاز به صبر و حوصله زیادی هست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *