چگونه سگم هم قدم من حرکت کند

چگونه سگم هم قدم من حرکت کند

چگونه سگم هم قدم من حرکت کند: بهترین موقع برای تعلیم این درس موقعی است که سگتان ازیک گردش طولانی برمی گردد زیرا دراین موقع بعلت راه پیمائی قدرت شیطنت وشلوغ کاری خود را ازدست داده وبه اصطلاح رام وآرام شده است . برای تعلیم این درس سگ را باید به طریق مذکوردر طرف چپ قرارداد وتعلیم را شروع نمود. محل تعلیم این درس باید درکناردیوار ویا نرده باغ وامثال آن انتخاب گردد. زنجیرسگ را که قبلا زنجیرو قلاده شده است بایستی با دست راست محکم گرفت وبا دست چپ سگ را به راه رفتن هدایت کرد. فروش سگ خرید سگ خرید سگ فروش سگ

سگ باید درطرف چپ مربی وطرف راست دیوار و یا نرده قرارگیرد بطوریکه سگ مابین مربی ودیواربا فاصله نسبتا کم واقع گردد( دیوارویا نرده باغ مانع ازآن میشود که حیوان به طرف چپ منحرف گردد) ودراین حالت وموقعیت سگ باید طوری قرارگیرد که فقط سرو گردنش جلوترازمربی واقع شود. فروش سگ خرید سگ خرید سگ فروش سگ

واگردرموقع تعلیم راه رفتن وحتی توقف سگ جلوتر و یا عقب ترازحالت مذکور واقع گردید می توان بوسیله کشیدن زنجیره قلاده حرکت ویا توقف حیوان را تنظیم نمود وچون موقعی این درس بطورصحیح انجام می شود که حیوان فقط سروگردنش جلوترازمربی واقع باشد لذا بایستی فوق العاده دقت نمود که جلو وعقبترازحالت مذکورنرود. فروش سگ خرید سگ خرید سگ فروش سگ

اکنون که سگ به این حالت قرارگرفت باید شروع به قدم برداشتن نمود وبرای اینکه حیوان فرمان این درس را بخوبی درک نماید باید شروع حرکت همیشه با پای چپ وگفتن کلمه برویم یا قدم رو وامثال آن آغاز گردد. فروش سگ خرید سگ 

چگونه سگم هم قدم من حرکت کند

نکته: چگونه سگم هم قدم من حرکت کندخرید سگ فروش سگ

نکته ای که همیشه باید مورد توجه قرارگیرد آنست که بهیچوجه نباید اززنجیر قلاده برای تنبیه وترسانیدن حیوان استفاده نمود وهرموقع که لازم شد بوسیله کشیدن زنجیرحالت قدم ویا توقف سگ را بطریق مذکور تنظیم کنید. بایستی خیلی با ملایمت واحتیاط زنجیررا بکشید واین کاررا انجام دهید وازمحکم کشیدن زنجیربمنظور تنیبه حیوان بپرهیزید. فروش سگ خرید سگ 

هرموقع که زنجیررا به شرح مذکوربرای تنظیم حالت وقدم سگ می کشید باید با صدای بلند بگوئید: قدم ? قدم این درس را حیوان باید بقدری تمرین کند که هرموقع مربی ویا صاحبش پای چپش را جلو بگذارد وبگوید قدم رو اوهم بلادرنگ همگام با صاحبش به راه رفتن بطرزقدم مبادرت نماید وهرموقع که زنجیررا کشید وگفت بنشین ویا بایست فورا اطاعت نماید . فروش سگ خرید سگ 

تمرین این درس باید بقدری ادامه یابد که سگ بفرمان قدم رو بدون درنگ شروع به رفتن نموده وبمحض شنیدن فرمان بایست ازحرکت بازایستد وچنانچه ازعهده انجام این درس بخوبی برآمد بایستی تمرین را مدتی درمحل آزاد وبدون مانع (دیواریانرده) انجام داد وسپس به تدریج مدتی هم بدون زنجیربا او تمرین نمود. فروش سگ خرید سگ خرید سگ فروش سگ

نوازش بعداز انجام هرفرمان فراموش نشود. ازتنبیه بی موقع ویا دشنام وآهنگ عصبانی وخشن درغیرموقع لزوم باید پرهیز نمود. بعد ازهرفرمان فراموش نشود که نام سگ با صدای بلند ذکرشودخرید سگ فروش سگ

تگهای مهم

 1. فروش سگ و پیشفروش توله های سگ
 2. فروش سگ
 3. خرید سگ
 4. خرید و فروش سگ
 5. ویژگی سگها  فروش سگ خرید سگ 
 6. سگهای شکاری فروش سگ خرید سگ 
 7. سگهای خانگی فروش سگ خرید سگ 
 8. سگهای نگهبان فروش سگ خرید سگ 
 9. فروش توله سگ فروش سگ خرید سگ 
 10. قیمت های استثنایی سگ  فروش سگ خرید سگ 
 11. پکیج های آموزشی فروش سگ خرید سگ 
 12. تشخیص بیماری سگها فروش سگ خرید سگ 
 13. آموزش تربیت سگها   فروش سگ خرید سگ 
 14. فروش مواد غذایی سگ 
 15. اکسسوری سگ فروش سگ فروش سگ خرید سگ  خرید سگ 
 16. لوازم مورد نیاز سگخرید سگ فروش سگ
 17. قلاده سگخرید سگ فروش سگ
 18. خرید سگ لابرادور رتریور اصیل
 19. خرید سگ فروش سگ
 20. توله های سگ نژاد ساموید

کلمات کلیدیخرید سگ فروش سگ

چگونه سگم هم قدم من حرکت کندخرید سگ فروش سگ

همچنین ببینید

خرید توله سگ گلدن رتریور اصیل

خرید توله سگ گلدن رتریور اصیل

خرید توله سگ گلدن رتریور اصیل خرید توله سگ گلدن رتریور اصیل و واکسینه شده …

2 نظر

 1. امین از کرمانشاه

  سلام من میخام سگ بخرم باید ازکجا باید بپرسم

پاسخ دادن به آقای اصغری لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *