9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اول

9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اول

9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اول

9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اول: واقعیت این است که اکثر صاحبان اشتباهاتی را در روند آموزش و تربیت سگ ناخواسته انجام می دهند که سبب دشواری یادگیری و یا انجام رفتارهای نادرست در سگ می شود. بهتر است هر صاحبی قبل از آموزش سگ و برای اجتناب و غلبه بر این مشکلات 10 اشتباه اصلی که بیشتر از بقیه بچشم می خورد را بداند و از انجام آنها خودداری کند تا در تربیت و نگهداری سگ موفق باشد. که عبارتند از:فروش سگ  خرید سگ

1 – عدم تطابق در خانوادهفروش سگ  خرید سگ

هر فردی در خانواده می خواهد در روند آموزش سگ دخالت کند. و هر کسی با دستورات و روش های خاص خود می آید تا در تربیت سگ نقشی داشته باشد. این قابل درک است که تمام افراد منزل به عضو جدید خانواده علاقمند هستند، اما این نوع از آموزش، سگ را گیج خواهد کرد.فروش سگ  خرید سگ
مثلا فرزند خانواده سگ را به روی مبل دعوت می کند، مادر اجازۀ نمی دهد و سگ را تنبیه می کند، پدر خانواده نظر می دهد که یک مبل را به سگ اختصاص دهند، پسر خانواده برای سگ رختخوابی خریده به منزل می آید. در چنین شرایطی سگ نه میفهمد باید در رختخواب بخوابد و نه متوجه می شود که اجازه ندارد روی مبل برود!!فروش سگ  خرید سگ

برای جلوگیری از بوجود آمدن عدم تطابق در خانواده نیاز به برنامه ریزی مناسب است که میتوان با مشاوره گرفتن از یک مربی حرفه ای تربیت سگ و مطرح کردن شرایط زندگی و میزان زمانی که هر فرد می تواند طی روز به سگ اختصاص دهد، روال خاص، روش های مشخص آموزشی، مسئولیت ها و قوانین همه پسند، میان اعضای خانواده قبل از ورود سگ یا توله به خانه مورد بحث قرار گیرد. به این ترتیب، هرفردی نقش خود و مقرراتی که سگ موظف به اطاعت از آن است را درک خواهد کرد.فروش سگ  خرید سگ

9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اول ، آموزش سگ ، تربیت سگ

2 – اجتماعی نبودن سگفروش سگ  خرید سگ

این بسیار مهم است که صاحب بداند سگی که تصمیم به نگهداری دارد برای چه هدفی خریداری شده. معمولا همه تصور می کنند سگ بها نباید با افراد غریبه ارتباط داشته باشد و از همان تولگی به محدود کردن ارتباط سگ با انسانها و دیگر حیوانات می پردازند درصورتی که این رفتار اصلا صحیح نیست. همۀ سگ ها نیاز به مصاحبت و پیشرفت در اجتماعی شدن دارند و باید بدانند که نباید به انسان و حیوانات بدون فرمان حمله کنند و یا از خود خشونت نشان دهند.فروش سگ  خرید سگ

محدود کردن تماس سگ با انسان ها و دیگر گونه ها میتواند توانایی حیوان را برای یادگیری محدود کند و منجر به مشکلات رفتاری مانند ترس یا تهاجم، در دراز مدت شود. برای جلوگیری از غیر اجتماعی شدن سگ می توانید حیوان را در زمان پیاده روی همراه خود به محیط های شلوغ ببرید، بازدید از دوستان و کاوش در مکان های جدید همه باید بخشی از رشد آموزشی حیوان خانگی شما باشد.

سگ نگهبان چطور آیا آنها نیز باید اجتماعی شوند؟فروش سگ  خرید سگ
بله، سگ نگهبان نیز باید اجتماعی باشد و در خیابان و مکانهای عمومی رفتاری مناسب از خود نشان دهند و تنها در زمان ورود افراد غریبه و بوجود آمدن شرایط غیر طبیعی در محدودۀ نگهبانیش از خود تغییر رفتار نشان دهد و در هر شرایطی مطیع فرمان صاحب باشد.فروش سگ  خرید سگ

3 – تشویق نکردن و یا ندادن بلافاصلۀ پاداشفروش سگ  خرید سگ

اگر سگ شما به انجام عملی از خود میل نشان میدهد و شما در دادن پاداش تاخیر کنید، باعث می شوید انگیزۀ سگ از انجام فرمانها کم شود و شما تصور می کنید که سگ فرمان را یادنگرفته و یا به حدی که تصور می کردید باهوش نیست و همین باعث می شود روند آموزش کند صورت گیرد. سگ قادر به درک آن نیست که چه فرمانی را درست انجام داده، مگر اینکه شما با تشویق کلامی و یا در اختیار قرار دادن غذای مورد علاقۀ سگ، بلافاصله بعد از هر عمل، صحیح انجام دادن فرمان را برایش مشخص کنید. تشویق بلافاصله شما تضمینی برای انجام رفتار درست سگ در آینده است.فروش سگ  خرید سگ

شما باید فقط زمانی سگ را تشویق کنید که حیوان فرمانی را صحیح انجام داده است، در غیر این صورت حیوان عادت خواهد کرد که به صورت مجانی و بدون انجام حرکت و یا رفتار مورد نظر شما پاداش بگیرد و در زمان آموزش تمام تلاشش بر این بخواهد بود که تشویقی مورد نظرش را بدون انجام کاری بدست آورد و به دست و پایتان بپرد و یا با چنگ مشت شما را باز کند و خوراکی را بدست آورد.فروش سگ  خرید سگ

همچنین اگر همزمان با انجام رفتار صحیح پاداش ندهید مثلا فرمان بشین را می دهید سگ می نشیند، شما دیر پاداش می دهید، یعنی زمانی که سگ از حالت نشته به حالت خوابیده درآمده پاداش را دریافت می کند. همین سبب می شود که حیوان نتواند بین فرمان بشین و حالت خوابیده تفاوت قائل شود و هر بار که فرمان بشین را می دهید چون تشویقی را در حالت خوابیده بدست آورده سریع می خوابد.فروش سگ  خرید سگ

4 – پذیرش ناخواستۀ رفتار نادرستفروش سگ  خرید سگ

هر زمان که شما از خارج از خانه مراجعت می کنید سگ از خود شوق و ذوق نشان می دهد و به دست و پای شما می پرد و یا زمانی که صدای رعد بگوش میرسد سگ در گوشه ای خود را از ترس خم کرده و مخفی می شود و زوزه می کشد، رفتار شما در این مواقع چست؟
در هر دوی این رفتارها شما همیشه می رسید و به نوازش کردن سگ می پردازید و همین عمل شما، به معنی صحیح بودن رفتار نادرست سگ است و دلیلی برای از انجام مجدد آن می باشد.فروش سگ  خرید سگ

بیاد داشته باشید که نوازش کردن نیز نوعی تشویق محسوب میشود. اگرچه ممکن است این رفتار بی ضرر به نظر برسد، اما اینگونه از پذیرشهای ناخواسته، ممکن است منجر به بروز مشکلات جدی تر شود، مخصوصا زمانی که حیوانات خانگی بفهمند که این گونه رفتارها باعث افزایش حس دلسوزی و جلب توجۀ مستقیم شما می گردد.فروش سگ  خرید سگ

اما زمانی که سگ بیاموزد این رفتارش نادرست است و با برخورد جدی شما مواجه خواهد شد دیگر به ادامۀ این رفتار نمی پردازد و شما مجبور نخواهید بود که زمانی را صرف اصلاح و آموزش دوبارۀ اینگونه از رفتارهای نادرست حیوان داشته باشید. بنابراین، نسبت به تاثیر پاسخهایی که در قبال رفتارهایی حیواناتتان انجام می دهید توجه داشته باشید تا مجبور نشوید زمان زیادی را صرف آموزش دوباره ای که ممکن است بی نتیجه باشد و باعث آزار شما و دیگر افراد خانواده شود معطوف دارید.فروش سگ  خرید سگ

9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اول به پایان رسید ، میتوانید ادامه آن را در بخش دوم مطالعه بفرماییدفروش سگ  خرید سگ

تگهای مهمفروش سگ  خرید سگ

 1. فروش سگ و پیشفروش توله های سگ
 2. فروش سگ فروش سگ  خرید سگ
 3. خرید سگ فروش سگ  خرید سگ
 4. خرید و فروش سگ فروش سگ  خرید سگ
 5. ویژگی سگها فروش سگ  خرید سگ
 6. سگهای شکاریفروش سگ  خرید سگ
 7. سگهای خانگیفروش سگ  خرید سگ
 8. سگهای نگهبانفروش سگ  خرید سگ
 9. فروش توله سگ فروش سگ  خرید سگ
 10. قیمت های استثنایی سگفروش سگ  خرید سگ
 11. پکیج های آموزشیفروش سگ  خرید سگ
 12. تشخیص بیماری سگهافروش سگ  خرید سگ
 13. آموزش تربیت سگها فروش سگ  خرید سگ
 14. فروش مواد غذایی سگفروش سگ  خرید سگ
 15. اکسسوری سگفروش سگ  خرید سگ
 16. لوازم مورد نیاز سگ فروش سگ  خرید سگ
 17. قلاده سگفروش سگ  خرید سگ
 18. 9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اول
 19. خرید سگ فروش سگ
 20. توله های سگ نژاد ساموید

کلمات کلیدیفروش سگ  خرید سگ

9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اول ، 9 اشتباه رایج در آموزش سگ-بخش اولفروش سگ  خرید سگ

همچنین ببینید

فروش ویژه ژرمن شپرد شولاین مو کوتاه

فروش ویژه ژرمن شپرد شولاین مو کوتاه

فروش ویژه ژرمن شپرد شولاین مو کوتاه فروش ویژه ژرمن شپرد شولاین مو کوتاه از مولدین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *