سگ اینگیلیش شپ داگ

چه بندی برای سگ شما مناسب است بخش اول

چه بندی برای سگ شما مناسب است چه بندی برای سگ شما مناسب است بخش اول؟ قبل از انتخاب یک بند، ابتدا باید دو سوال را از خود بپرسید برای چه هدفی بند را خریداری می کنید؟ مناسب ترین طول، عرض و قلابی که به قلادۀ سگ متصل می شود …

بیشتر بخوانید »

سگ اینگیلیش شپ داگ گوشهای کوچک ، چشمان با فاصله زیاد ، سری بزرگ ، بدن جمع و جور

سگ اینگیلیش شپ داگ سگ اینگیلیش شپ داگ پوشش : بسیار متراکم و پر مو همراه بافتی خشن و زبر سگ اینگیلیش شپ داگ.سگ فروش سگ خرید سگ  رنگ :سگ فروش سگ خرید سگ  پرده های مختلف قهوه ای خاکستری، آبی قابل قبول است .سگ اینگیلیش شپ داگسگ فروش سگ …

بیشتر بخوانید »