لاهاسا ابسو

لاهاسا ابسو

سگ لهاسا آپسو

 سگ لهاسا آپسو منشاء: تبتو نام این نژاد سگ لهاسا آپسو از شهر مذهبی لهاسا گرفته شده است.فروش سگ کشور منسوب: بریتانیا دسته بندی درF.C.I. : گروه ۹ در سال ۲/۴/۲۰۰۴ استاندارد های نژادی آن تعیین گشت.سگ ثبت بین المللی:FCI, UKC, AKC, TKC, CKC ظاهر شناسی: سگی با بدنی قوی …

بیشتر بخوانید »