بایگانی/آرشیو برچسب ها : خرید سگ پاپیلون

سگ پاپیلون سگی بسیار زیباوجذاب است واغلب به عنوان یک حیوان خانگی

سگ پاپیلون میلادی تبدیل شد.سگی بسیار زیباوجذاب است واغلب به عنوان یک حیوان خانگی در منازل نگهداری میشود.    مشخصات ظاهری:بدنی دارای استخوان بندی مناسبی بودهموها و شکل سر و دمش بسیار جذاب و قابل توجه است.گوشها راست و سیاه بودهوناحیه مرکزی سروبینی سفیدرنگ است.از این روظاهری شبیه بالهای باز …

بیشتر بخوانید »